Parafia Wojskowa Kraków

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
25 czerwca 2021
Święto 6.batalionu dowodzenia w Krakowie

Dn. 26.06.2021r.swoje święto obchodził 6 batalion dowodzenia im. gen. broni Józefa Kuropieski wchodzący w skład 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie. Uroczyste świętowanie poprzedziła msza św. sprawowana 25.06.2021r. w kościele garnizonowym w pw. św. Agnieszki w Krakowie przez ks. kan.płk dr Piotra Srokę – Dziekana Wojsk Specjalnych oraz ks. ppor. dr Pawła Sauć – kapelana 6 Brygady Powietrznodesantowej, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Oprawę liturgiczną stanowili żołnierze 6bdow. We mszy św. wzięli udział oficerowie, podoficerowie, żołnierze 6bdow na czele z cz.p.o dowódcy batalionu mjr Pawłem Żakiem oraz kompania honorowa na czele z pocztem 6bdow i  pracownicy RON. W dniu święta 6bdow miała miejsce uroczysta zbiórka na placu apelowym jednostki. Uroczysty apel był okazją do wyróżnienia żołnierzy i pracowników RON medalami resortowymi, zdjęciem na tle sztandaru, pochwałami, listami gratulacyjnymi, nagrodami rzeczowymi oraz dodatkowym urlopem za bardzo dobre wykonywanie zadań służbowych. Uroczystą zbiórkę zakończyła defilada pododdziałów.
6 Batalion Dowodzenia im. gen. broni Józefa Kuropieski – pododdział dowodzenia i łączności Sił Zbrojnych RP. Do zadań batalionu należy zabezpieczenie i rozwinięcie stanowiska dowodzenia 6 BPD oraz, jeśli to konieczne, wspomaganie batalionów bojowych specjalistycznymi pododdziałami. Batalion wydziela także żołnierzy do misji zagranicznych. Jedną z większych operacji w jakich uczestniczyli była PKW Irak w 2004 roku. Obecnie 6 bdow przygotowuje się do kolejnej zmiany PKW Kosowo.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Parafia Wojskowa Kraków
Dietla 30
31-070 Kraków

    
  • BIP