Parafia Wojskowa Kraków

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
29 czerwca 2021
Zmiana na stanowisku dowódcy 6blog w Krakowie

Dnia 29.06.20021 r. miała miejsca uroczystość przekazania obowiązków służbowych na stanowisku dowódcy 6. batalionu logistycznego im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Krakowie.

Całość poprzedziła Msza św. sprawowana na terenie spadochroniarni 6blog przez Dziekana Wojsk Specjalnych ks. kan. płk dr Piotra Srokę w koncelebrze z ks. ppor. dr Pawłem Sauć – kapelanem 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie, który wygłosił okolicznościowe kazanie.

Na koniec Mszy św. ks. płk Piotr Sroka, dziekan Wojsk Specjalnych w imieniu Biskupa Polowego WP odznaczył odchodzącego dowódcę 6blog do innej jednostki wojskowej ppłk Grzegorza Pałasza Krzyżem XXX – lecia Ordynariatu Polowego WP w Polsce jako podziękowanie za zaangażowanie i wkład w życie parafii wojskowej w Krakowie oraz za zabezpieczanie logistyczne różnych uroczystości kościoła garnizonowego w Krakowie.

Następnie została złożona wiązanka pod pomnikiem patrona 6blog gen. Ignacego Prądzyńskiego. Kolejnym punktem tego wyjątkowego dnia w życiu 6blog było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej i ulicy na terenie jednostki ku czci poległego spadochroniarza w Iraku kpr. Grzegorza Noska. Odsłonięcia dokonał ustępujący dowódca 6blog ppłk G. Pałasz w asyście wdowy po żołnierzu, a poświęcenia dokonał ks. ppor. dr P. Sauć – kapelan 6BPD w Krakowie. Kulminacyjnym momentem tego dnia było przekazanie obowiązków dowódcy 6blog przez ppłk G. Pałasza dla ppłk Damiana Gwizdala w obecności dowódcy 6BPD w Krakowie gen. bryg. Grzegorza Grodzkiego oraz licznie zgromadzonych dowódców jednostek wchodzących w skład garnizonu Kraków i Kraków Balice, weteranów oraz najbliższych.

Uroczystość ta była okazją do wyróżnień żołnierzy za bardzo dobre wykonywanie zadań służbowych oraz wręczenie odznaki skoczka spadochronowego za wykonanie 5 skoków.  Całość uroczystości zakończyła defilada pododdziałów 6blog w asyście kompani honorowej przy towarzyszeniu Orkiestry Wojskowej Sił Powietrznych w Bytomiu.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Parafia Wojskowa Kraków
Dietla 30
31-070 Kraków

    
  • BIP