Parafia Wojskowa Kraków

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
09 lipca 2021
Przysięga wojskowa na 6bdow i 16bpd w Krakowie

Dnia   09.07.2021r.   na   terenie   koszar  6   batalionu   dowodzenia   oraz   16   batalionu
powietrznodesantowego w Krakowie miały miejsce uroczyste przysięgi wojskowe
elewów   służby   przygotowawczej.   Stan   osobowy   tej   służby   stanowili   absolwenci
certyfikowanych   przez   Ministerstwo   Obrony   Narodowej   Szkół   Średnich
Mundurowych. Elewi pod czujnym okiem doświadczonej kadry 6bdow i 16bpd przez
12-dniowe szkolenie przygotowywali się do tego szczególnego dnia w ich życiu. W
czasie   służby   przygotowawczej   kapelan   6   Brygady   Powietrznodesantowej   w
Krakowie  –  ks. ppor. dr P. Sauć otoczył  troską duszpasterską  ,,młody  rocznik’’
poprzez sprawowanie na terenie koszar 6bdow i 16bpd mszy św. niedzielnej oraz w
przeddzień   przysięgi   wojskowej   Eucharystii   w   kościele   garnizonowym   pw   św.
Agnieszki w Krakowie.
Elewi służby przygotowawczej składali przysięgę na sztandar jednostki, w której
odbywali to zgrupowanie w obecności dowódcy 6bdow p.o. mjra Pawła Żak oraz
dowódcy   16   bpd   wz.   mjra   Wojciecha   Terentjewa.   Po   uroczystym   ślubowaniu
błogosławieństwa elewom udzielił ks. ppor. dr Paweł Sauć – kapelan 6 BPD w
Krakowie. Ta uroczystość była też okazją do wyróżnienia elewów za bardzo dobre
wyniki   uzyskane   podczas   szkolenia   oraz   podziękowań   w   stronę   rodziców   i
najbliższych bohaterów dzisiejszej uroczystości. Swoją obecnością tę uroczystość
zaszczycił płk  Sławomir Zacharz z Biura MON ,,Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej”,
który odczytał list od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka wystosowany
na   to   wydarzenie.   Całość   zakończyła   defilada   pododdziałów   z   towarzyszeniem
Orkiestry Wojskowej Sił Powietrznych w Bytomiu.
Żołnierze służby przygotowawczej po zdaniu broni i rozliczeniu się z jednostką
wojskową udali się na zasłużony odpoczynek do swoich domów.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Parafia Wojskowa Kraków
Dietla 30
31-070 Kraków

    
  • BIP