Parafia Wojskowa Kraków


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KANCELARIA

KANCELARIA PARAFIALNA

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 17:00 - 18:00,
Niedziele oraz Święta (państwowe i kościelne) - NIECZYNNA

 SAKRAMENTY

CHRZEST ŚWIĘTY

Dziecko powinno być ochrzczone w parafii swoich rodziców (w uzasadnionych wypadkach za zgodą własnego proboszcza w innej parafii). Udzielenie chrztu powinno nastąpić w pierwszych tygodniach po narodzinach dziecka. Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice powinni troszczyć się o to, aby wybrane imię było zgodne z duchem chrześcijańskim (jest to zarazem patron dziecka). Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestną. Chrzestni powinni mieć ukończone 16 lat, być osobami, które przyjęły sakrament chrztu, Eucharystii i bierzmowania, być wierzącymi i praktykującymi osobami. Powinni mieć intencje i rozumienie pełnienia tego zadania, być wolnymi od jakiejkolwiek kary kanonicznej wymierzonej lub deklarowanej. Chrzestnymi nie mogą być rodzice przyjmującego chrzest. W celu spisania aktu chrztu dziecka, należy zgłosić się do kancelarii na około 2 tygodnie przed chrztem i przedstawić:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka (z Urzędu Stanu Cywilnego)
 2. dane personalne rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem o zdolności do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego.


W DNIU CHRZTU NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ 10 MINUT PRZED CEREMONIĄ, W CELU DOPEŁNIENIA OSTATECZNYCH FORMALNOŚCI (ZŁOŻENIE PODPISÓW W KSIĘDZE CHRZTÓW), PRZYNIEŚĆ ZE SOBĄ ŚWIECĘ CHRZCIELNĄ I BIAŁĄ SZATĘ. PODCZAS CEREMONII CHRZTU WSZYSCY POWINNI PRZYSTĄPIĆ DO KOMUNII ŚWIĘTEJ.

W naszej parafii sakrament chrztu świętego jest udzielany w każdą niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 13.00

 SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Małżeństwo w Parafii Wojskowej mogą zawrzeć te osoby, z których przynajmniej jedna personalnie przynależy do ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO.
Są to (wg konstytucji Apostolskiej Jana Pawła II SPIRITUALI MILITIUM CURAE oraz Statutu Ordynariatu Polowego WP) następujące osoby:

 1. Żołnierze zawodowi,
 2. Dzieci żołnierzy zawodowych o ile mieszkają razem z rodzicami,
 3. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby,
 4. Pracownicy cywilni, zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych,
 5. Uczniowie szkół wojskowych,
 6. Wszyscy, którzy pracują dla sił zbrojnych, jeżeli ich związek z armią jest uznany przez prawo cywilne.


Dla osób spoza naszej parafii (niespełniających w/w kryteriów) wszelkich informacji na temat zawarcia sakramentu małżeństwa w naszym Kościele Garnizonowym udzielamy w naszej kancelarii. Narzeczeni maja obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii, narzeczeni przynosza ze soba następujące dokumenty:

 1. dowód osobisty
 2. dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego kontraktu cywilnego
 3. aktualne świadectwo chrztu (z przeznaczeniem do Sakramentu Małżeństwa, ważność tego zaświadczenia upływa po 6 miesiącach od daty wystawienia)
 4. świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu)
 5. dokument potwierdzający kanoniczną przynależność do Ordynariatu Polowego WP
 6. w przypadku wdowców - akt zgonu poprzedniego współmałżonka
 7. dokument potwierdzający uczestnictwo w katechezach przedmałżeńskich


W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni zgłaszają sie do kancelarii parafialnej przedstawiając następujące dokumenty:

 1. świadectwo ukończenia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego
 2. potwierdzenie odbycia spowiedzi przedmałżeńskej
 3. dane świadków (imię i nazwisko, adres, wiek)


W DNIU ZAŚLUBIN NARZECZENI WRAZ Z DWOMA ŚWIADKAMI ZGŁASZAJĄ SIĘ DO KANCEARII PARAFIALNEJ W CELU PODPISANIA AKTU ŚLUBU. FILMOWANIE I ROBIENIE ZDJĘĆ PODCZAS UROCZYSTOŚCI ŚLUBNEJ PODLEGA PRZEPISOM LITURGICZNYM I MUSI BYĆ WCZEŚNIEJ UZGODNIONE Z DUSZPASTERZEM.  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Parafia Wojskowa Kraków
Dietla 30
31-070 Kraków

  
 • BIP